Algemene voorwaarden

Home

Van Alles Get bied het Van Alles Get Sparen programma alleen in Nederland aan. Daarbij zijn de volgende juridische voorwaarden van toepassing. Door het gebruik van de Van AllesGet Spaarkaart verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en akkoord te gaan met de toepasselijkheid ervan.


Privacy
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.


Inschrijving
Iedere particulier kan zich inschrijven door zich via het inschrijfformulier, dat bij Van Alles Get aanwezig is, aan te melden. Wanneer het inschrijfformulier volledig ingevuld is, ontvangt u meteen een Van Alles Get Spaarkaart met een unieke QR code waarop de door u gespaarde en ingewisselde Van Alles Get punten worden bij- en afgeschreven. De registratie en beheer van uw gegevens vinden plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Voor de Van Alles Get Spaarkaart vragen wij een bedrag van € 2,00.


Van Alles Get Spaarkaart
In geval van verlies of diefstal van uw kaart kunt u contact opnemen met Van Alles Get, waarop uw kaart wordt geblokkeerd. U kunt een nieuwe kaart aanvragen. Uw Van Alles Get Spaarkaart saldo zal niet worden overgeschreven.


In geval van bedrog, verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, enig handelen in strijd met deze voorwaarden, of indien u op enige andere wijze zodanig handelt dat Van Alles Get schade lijdt, is Van Alles Get gerechtigd onder voorbehoud van alle overige rechten, met onmiddellijke ingang uw deelname te beëindigen, het spaarsaldo te annuleren of te verrekenen met de eventueel door uw toedoen geleden schade.


Van Alles Get punten sparen en inwisselen
U kunt punten sparen bij elke besteding bij Van Alles Get. Bij besteding van elke hele euro ontvangt u 2 punt. De punten kunt u bij Van Alles Get inwisselen.
Er worden geen spaarpunten bijgeschreven bij:
- aktie dagen
-brunches (o.a. pasen / moeder- vaderdag / kerst)
- verkochte waardebonnen


Puntenoverzicht
Op de saldo-pagina kunt u door middel van uw QR code en postcode inloggen om uw puntensaldo op te vragen. Ook kunt u zich op deze wijze aan- en afmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief of uw persoonlijke gegevens aanpassen. Firefox en Safari gebruikers kunnen hun saldo opvragen doormiddel van een e-mail te versturen aan info@vanallesget.com


Nieuwsbrief
Alle Van Alles Get kaarthouders zullen op regelmatige basis een Van Alles Get nieuwsbrief per e-mail ontvangen. Bij toestemming op inschrijfformulier gaat u hiermee akkoord. Het staat de Van Alles Get Spaarkaarthouder vervolgens vrij om zich af te melden voor deze nieuwsbrief.


Beëindigen deelname
U bent ten alle tijden gerechtigd uw deelname aan het Van Alles Get Spaar programma te beëindigen. Dit kunt u doen door uw klantenkaart zelf te vernietigen of in te leveren bij Van Alles Get.


Wijzigingen in en beëindigen van het Van Alles Get Spaarprogramma
Van Alles Get behoudt zich het recht voor om het Van Alles Get Spaarprogramma te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen betreft zowel het sparen van Van Alles Get punten als het inwisselen van deze Van Alles Get punten. Tevens behoudt Van Alles Get zich het recht voor het programma op elk tijdstip te beëindigen. U ontvangt hierover minstens 1 maand van te voren bericht. De Van Alles Get Spaarkaarten kunnen maximaal 6 maanden na datum van opschorting nog worden ingewisseld. Van Alles Get is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijziging of beëindiging van het programma.